המפתח למסחר חכם בזירה הוא קודם להבין את שפת הסוחרים המקצועית. לשם כך, קיבצנו עבורכם את רשימת המונחים הנפוצים והחשובים ביותר למסחר בשוק ההון, בזירת מסחר בפרט, מסודרים על פי סדר ה-א-ב.

הערות:
* הוראות ומונחים בתקנון גוברים על האמור לעיל.

איזון

מצב בו הלקוח לא סחר במט"ח, או לחילופין סך עסקאות הרכישה והמכירה שלו שוות ולכן הסוחר 'מאוזן' מבחינת הרווחים וההפסדים שלו.

אסטרטגיית מסחר

הסוחר מגדיר מהי מבחינתו עסקה מוצלחת, מתי יש להיכנס ולצאת מעסקות וכו'. אסטרטגיית מסחר היא קריטית, כיוון שהיא קובעת לסוחר מסגרת לוגית לביצוע עסקאות של קנייה ומכירה של מט"ח, ומונעת ממנו לבצע פעולות אימפולסיביות או שאינן מתוכננות.

אסק/ אופר Ask/ Offer

המחיר בו השוק ניתן למכור מטבע.

ביד Bid

המחיר בו ניתן למכור מטבע מסוים.

גורמים משפיעים

היבטים שונים (כלכליים, חברתיים, בטחוניים, פוליטים וכו') אשר משפיעים על השוק, וכתוצאה מכך על ערכי המטבעות הזרים.

גידור

יצירת גדר ביטחון לפוזיציה עיקרית שנעשתה על ידי סוחר, על ידי יצירת פוזיציות נוספות אשר מקטינות את הסיכון להפסדים משמעותיים במידה והפוזיציה העיקרית תביא להפסד.

התאוששות

"התאוששות" של השוק, כלומר עליה מתונה בערכו של מט"ח בעקבות עלייה בביקוש שלו לאחר תקופה של ירידת מחירים.

התנגדות

– ניתוח של השוק, אשר מסיק כי לאחר תקופת עליה מסויימת בערכו של מטבע, הגיע השלב בו ערך המטבע צפוי לרדת.

חשבון דמו

כלי המשמש לאימון עבור סוחרים לתרגול מסחר בזירת סוחר באמצעות כסף וירטואלי. הכלי משתמש בנתוני אמת, אך בפועל לא מאפשר יצירת רווח או הפסד כיוון שאינו מערב מסחר אמיתי.

טייק פרופיט Take Profit

פקודה מותנית לסגירת עסקה פתוחה ברווח. מחיר הסגירה של הפוזיציה נקבע ע"י הלקוח. ראה הגדרה מלאה בתקנון הזירה

טיק Tick

השינוי המינימלי ביותר בערך המטבע. בניגוד לפיפס, הטיק אינו חייב להיות בערך 0.0001, אלא על פי הערך שנקבע בשוק הרלוונטי.

יחס המרה

היחס בין שני מטבעות בצמד. מהו יחס ההמרה הדרוש בכדי להמיר מט"ח אחד למט"ח אחר. למשל – אם הצמד USD: EUR נסחר ביחס המרה של 1.32, אזי רכישה של אירו אחד יעלה 1.32 דולר.

ייסוף

עליה בערכו של מט"ח. למשל, ייסוף של הדולר אל מול השקל, משמע שהדולר התחזק מול השקל.

לונג

קנייה של מט"ח מסויים מתוך ציפייה שערכו יעלה. בהתייחסות לפוזיציית לונג ההתייחסות היא למטבע הבסיס. למשל ברכישת דולר מול אירו הסוחר הוא 'לונג' דולר.

לימיט Limit

הגבלה של המסחר ברגע שמטבע הגיע לנקודה מסויימת. סוחר יכול לבצע הוראת לימיט ברגע שמטבע הגיע לנקודה הגבוהה ביותר בה הוא מוכן לקנות את המטבע, או הנקודה הנמוכה ביותר בה הסוחר מוכן למכור את המטבע.

מט"ח

קיצור למטבע חוץ. מטבע של מדינה אחרת בעולם.

מטבע בסיס / מטבע מוביל

המטבע הראשון בצמד מטבעות. בדרך כלל יוצג בערך 1 לעומת המטבע "המובל". כך למשל, בצמד דולר מול שקל, כשהדולר שווה ערך ל-3.9 ש"ח, הדולר הוא מטבע הבסיס בצמד.

מטבע נגד / מטבע מובל

המטבע השני בצמד מטבעות. הערך שלו יוצג בהשוואה למטבע המוביל. כך למשל, בצמד דולר מול שקל, כשהדולר שווה ערך ל-3.9 ש"ח, השקל הוא מטבע הנגד בצמד.

מטה טריידר Meta Trader

התוכנה הפופולאריות ביותר למסחר במכשירים פיננסיים. ניתן באמצעות התוכנה להתעדכן בזמן אמת בשערי החליפין, לבצע עסקאות ולנהל את תיק ההשקעות שלכם.

מינוף

הגדלת שווי העסקה, מעבר למה שהסוחר השקיע בפועל. למשל, בהשקעה של 100$ במינוף של 1:100 תתבצע עסקה בשווי 10,000$.

מרווח Spread

ההפרש בין שער הקנייה לבין שער המכירה של צמד מטבעות מסוים.

ניתוח טכני

ניתוח באמצעות כלים טכניים שונים בנסיון לחזות את כיווני השוק ואת השינויים בשערי החליפין.

ניתוח פונדמנטלי

ניתוח שמנסה לזהות מה יהיו הגורמים (כלכליים, חברתיים, פוליטיים וכו') שישפיעו על השוק, ומה תהיה השפעתן על המסחר.

נרות יפניים

התצוגה הגרפית הנפוצה במערכות מסחר בפורקס להצגת השינויים המתבצעים בשערי החליפין.

סטופ לוס stop loss

פקודה מותנית לסגירת העסקה בהפסד. מחיר הסגירה של הפוזיציה נקבע ע"י הלקוח. ראה הגדרה מלאה בתקנון הזירה

פוזיציה

עסקת מסחר בפורקס. הכמות הנרכשת או הנמכרת ממטבע מסוים.

פורקס Forex

Foreign Exchange. הקיצור המקובל בשפה האנגלית למסחר בשערים של צמדי מט"ח. בישראל, מסחר בערכם של מכשירים פיננסיים

פיחות

ירידה בערכו של מט"ח. למשל, פיחות של הדולר אל מול השקל, משמע שהדולר נחלש מול השקל.

פיפס Pips

שינוי שמתבצע כ-4 ספרות אחרי הנקודה העשרונית (0.0001). בעולם הפורקס מציגים את צמדי המטבעות בצורת 5 ספרות, ואת השינוי בהם מודדים בפיפס. למשל – אם שער הדולר/אירו עלה מ-1.3567 ל-1.3569, משמע שהוא עלה ב-2 פיפס.

ציטוט

הצגת ערך מטבע אחד במונחי המטבע האחר. יכיל את הצעת הרכישה והמכירה של השוק עבור צמד.

צמדים

שערי מטבעות הנסחרים זה מול זה. צמד יורכב ממטבע מוביל ומטבע מובל. דוגמאות לצמדים: EUR:USD, GPB:USD, EUR:ILS ועוד.

קורלציה

התאמה של ההשפעה של נכס פיננסי אחד על נכס פיננסי אחר. למשל: קורלציה בין צמדי מטבעות, קורלציה בין מט"ח למחירי הנפט, ככל שישנה, וכיו"ב.

בטחונות מינימליים

הסכום המינימלי שסוחר צריך להפקיד על מנת לפתוח חשבון מסחר ולהתחיל לסחור בזירת הפורקס.

שוק דובי

שוק המתאפיין בירידת מחירים חדה או בקונצנזוס לגבי ירידת מחירים.

שוק שורי

– שוק המתאפיין בעליית מחירים חדה או בקונצנזוס לגבי עליית מחירים.

שורט

מכירה של מט"ח מסויים מתוך ציפייה שערכו יירד. בהתייחסות לפוזיציית שורט ההתייחסות היא למטבע הבסיס. למשל במכירת דולר מול אירו הסוחר הוא 'שורט' דולר.

שער יציג

שער החליפין שנקבע עבור כל מטבע חוץ ביחס למטבע המקומי.

שערים צולבים

שערי חליפין של שתי מטבעות, כשאף אחד מהמטבעות אינו הדולר האמריקאי.

תיקון טכני

היפוך במגמת השוק ללא סיבה נראית לעין.

תמיכה

ניתוח טכני המצביע על צפי למגמת עלייה בשוק.