ביטחונות

סכום ההון העצמי הנדרש כדי לפתוח פוזיציות.

ספרייד

השער בין הקנייה למכירה במחירים של צמדי המטבעות.

Swaps(ריביות)

חישוב הריבית מייצג את העלות או הגמול של החזקת פוזיציות הפתוחות בלילה (Over Night).

פיפס

פיפס הוא הערך הרביעי העשרוני בשער החליפין של צמד מטבעות,וזה אינו חל על צמדי מטבעות JPY – HUF (לצמדים אלה הפיפס הוא הערך העשרוני השני). ב-FIRST INDEX התנועה המצטברת הקטנה ביותר שווה ל-0.1 פיפס.

Majors, Minors And Exotics

Majors (צמדים עיקריים) הם צמדי המטבעות העיקריים הנסחרים בשוק המט"ח, לעתים קרובות הם יהיו בעיקר אל מול הדולר כאמנת השוק, במונחים אלה הדולר הוא מטבע הבסיס, נזילות עמוקה וספרייד צמוד נותנים הזדמנות מצוינת למסחר בטווח קצר, בינוני וארוך, מסחר במטבעות העיקריים (Majors) מהווה יותר משני שליש מההיקף המוערך הכולל במט"ח.

נפח המסחר במט"ח

צמדי ה-Minors פחותים או נסחרים כזוגות מטבע משניים, בדרך כלל לצמדים אלה יש פחות נזילות, אך הם עדיין נסחרים בכבדות בשווקים הפיננסיים, הם גם כוללים Crosses (מלשון הכלאה),מונח לצמדי מטבעות הכוללים מטבעות נסחרים גדולים זה כנגד זה אבל בלי USD כמטבע בסיס.
אקזוטיים (Exotics) הם צמדי מטבעות שאינם נסחרים באופן נרחב, או שנובעים משווקים מתעוררים, האקזוטיים עדיין מספקים הזדמנויות מסחר,אך הספרייד אצלם לעתים קרובות רחב יותר ולכן פחות אטרקטיבי לסוחר היומי.

פערי הריבית יכולים להיות גדולים יותר ולעתים קרובות למשוך סוחרים שמעוניינים לסחור על פערים אלו.