דיווחי מגנא

דוחות ופרטים על פי תקנה 48 לתקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי), התשע"ה-2014

פרטים נבחרים מתוך הדוחות השנתיים (ז022) – 2017 29.3.18
//www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2018-13-026403#?id=013025&reference=2018-13-026403

דוח מיידי על סיום כהונה בחברה (ז052) – דייב ברזילי – סמנכ"ל 19.3.18
//www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2018-13-021438#?id=013025&reference=2018-13-021438

דוח מיידי על שינוי בהיקף או באופן החזקות של בעל שליטה בחברה (ז049) 8.3.18

//www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2018-13-018609#?id=013025&reference=2018-13-018609

דוח מיידי על שינוי בהיקף או באופן החזקות של בעל שליטה בחברה (ז049) – 13.2.18

//www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2018-13-012165#?id=013025&reference=2018-13-012165

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר (ז005) – 12.2.18
//www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2018-13-011838#?id=013025&reference=2018-13-011838

דוח שנתי – מדיניות ניהול סיכוני האשראי של החברה (ז023) – 17.1.18
//www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2018-13-005691#?id=013025&reference=2018-13-005691

דוח מיידי על סיום כהונה בחברה (ז052) – נעם בסני – קצין ציות 15.1.18
//www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2018-13-004710#?id=013025&reference=2018-13-004710

דוח מיידי על סיום כהונה בחברה (ז052) – נעם בסני – קצין ציות 14.1.18
//www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2018-13-004296#?id=013025&reference=2018-13-004296

דוח מיידי על מינוי כהונה בחברה (ז051) – נעם בסני 09.1.18
//www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2018-13-002922#?id=013025&reference=2018-13-002922

דוח מיידי על סיום כהונה בחברה (ז052) – דנה צדוק – 03.01.18
//www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2018-13-001212#?id=013025&reference=2018-13-001212

דוח מיידי על מינוי כהונה בחברה (ז051) – ברוך טולדנו 03.01.18
//www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2018-13-001200#?id=013025&reference=2018-13-001200

דוח מיידי על סיום כהונה בחברה (ז052) – אלה קנטור לוי – 03.01.18
//www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2018-13-001188#?id=013025&reference=2018-13-001188

דוח מיידי על עדכון פרטי חברת זירת סוחר (ז045) – 2.1.18
//www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2018-13-000720#?id=013025&reference=2018-13-000720

דוח מיידי על שינוי בהיקף או באופן החזקות של בעל שליטה בחברה (ז049) – 05.12.17
//www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2017-13-113823#?id=013025&reference=2017-13-113823

דוח מיידי על מינוי כהונה בחברה (ז051) – 05.12.17
//www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2017-13-113811#?id=013025&reference=2017-13-113811

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר (ז005) – 13.11.17
//www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2017-13-105972#?id=013025&reference=2017-13-105972

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר (ז005) – 31.10.17
//www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2017-13-103215#?id=013025&reference=2017-13-103215

אישור שינוי כללים בתקנון לניהול זירת סוחר (ז005) – 2.10.17
//www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2017-13-097104#?id=013025&reference=2017-13-097104

דוח מיידי על מינוי כהונה בחברה (ז051) – דנה צדוק קצין ציות 10.9.17
//www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2017-13-091431#?id=013025&reference=2017-13-091431

דוח מיידי על סיום כהונה בחברה (ז052) – רוסט גרונר – קצין ציות 10.9.17
//www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2017-13-091410#?id=013025&reference=2017-13-091410

דוח מיידי על שינוי בהיקף או באופן החזקות של בעל שליטה בחברה (ז049) – 21.8.17
//www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2017-13-085062#?id=013025&reference=2017-13-085062

דוח מיידי על החלטה להתקשר עם תאגיד בנקאי או מוסד כספי מחוץ לישראל או מקור סיכון אשראי מהותי (ז059) – 20.7.17
//www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2017-13-062851#?id=013025&reference=2017-13-062851

דוח מיידי על עדכון פרטי חברת זירת סוחר (ז045) – 17.07.2017
//www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2017-13-061444#?id=013025&reference=2017-13-061444

דוח מיידי על מינוי כהונה בחברה (ז051) – 13.7.17
//www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2017-13-060316#?id=013025&reference=2017-13-060316

דוח מיידי על סיום כהונה בחברה (ז052) – 3.7.2017
//www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2017-13-056539#?id=013025&reference=2017-13-056539

דוח מיידי על שינוי בהיקף או באופן החזקות של בעל שליטה בחברה (ז049) – 28.06.2017 (תיקון)
//www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2017-13-054091#?id=013025&reference=2017-13-054091

דוח מיידי על שינוי בהיקף או באופן החזקות של בעל שליטה בחברה (ז049( – 26.06.2017
//www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2017-13-053476#?id=013025&reference=2017-13-053476

דוח מיידי על מינוי כהונה בחברה (ז051) – 15.06.2017
//www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2017-13-050323#?id=013025&reference=2017-13-050323

דוח מיידי על סיום כהונה בחברה (ז052) – 15.06.2017
//www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2017-13-050317#?id=013025&reference=2017-13-050317

דוח מיידי על מינוי כהונה בחברה (ז051) – 15.06.2017
//www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2017-13-050314#?id=013025&reference=2017-13-050314

דוח מיידי על סיום כהונה בחברה (ז052) – 14.5.2017
//www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2017-13-039811#?id=013025&reference=2017-13-039811

דוח מיידי על מינוי / סיום כהונה של רואה חשבון מבקר (ז062) – 9.5.2017
//www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2017-13-038611#?id=013025&reference=2017-13-038611

דוח מיידי על מינוי / סיום כהונה של רואה חשבון מבקר (ז062) – 9.5.2017
//www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2017-13-038599#?id=013025&reference=2017-13-038599

פרטים נבחרים מתוך הדוחות השנתיים (ז022) 30.3.2017
//www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2017-13-028042#?id=013025&reference=2017-13-028042

דוח שנתי – מדיניות ניהול סיכוני האשראי של החברה (ז023) 30.3.2017
//www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2017-13-027886#?id=013025&reference=2017-13-027886

דוח מיידי על מינוי כהונה בחברה (ז051) – 28.3.2017
//www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2017-13-026281#?id=013025&reference=2017-13-026281

דוח מיידי על סיום כהונה בחברה (ז052) – 28.3.2017
//www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2017-13-026272#?id=013025&reference=2017-13-026272

דוח מיידי על מינוי כהונה בחברה (ז051) – 14.3.2017
//www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2017-13-021136#?id=013025&reference=2017-13-021136

דיווח פומבי זירת סוחר (ז070) – 16.2.2017
//www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2017-13-014554#?id=013025&reference=2017-13-014554

דוח מיידי על סיום כהונה בחברה (ז052) – 16.2.2017
//www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2017-13-014521#?id=013025&reference=2017-13-014521

דוח מיידי על מינוי כהונה בחברה (ז051) – 16.2.2017
//www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2017-13-014395#?id=013025&reference=2017-13-014395

דוח מיידי על מינוי כהונה בחברה (ז051) – 12.2.2017
//www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2017-13-013219#?id=013025&reference=2017-13-013219

דוח מיידי על סיום כהונה בחברה (ז052) – 12.2.2017
//www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2017-13-013198#?id=013025&reference=2017-13-013198

דוח מיידי על אירוע או עניין בעל השפעה מהותית (ז041) – 8.11.2016
//www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=013025&reference=2016-13-074439#?id=013025&reference=2016-13-074439